Verslag van uitgevoerde werkzaamheden

Aankoop van bedreigde terreinen in het Reeuwijkse plassengebied. Daarbij is gebruik gemaakt van door de fiscus erkende giften van particulieren en andere stichtingen.


Het jaarlijks onderhoud / beheer van bewuste oeverstroken / eilanden; door middel van maaien, snoeien en oeverversterking.

Deze laatste activiteiten worden voor de komende 30 jaar (te beginnen in 2014) door het Hoogheemraadschap uitgevoerd in overleg met het stichtingsbestuur.

Landschapskwaliteit Reeuwijkse plassen
landschapskwaliteiten-reeuwijkse-plassen-mrt-2009.pdf (13.56MB)