De jaarlijkse kosten betreffen de kosten van maaien en snoeien (deels). Deze kosten worden grotendeels opgevangen door vrijwilligerswerk. Het jaarlijkse onderhoud beperkt zich tot maximaal € 2.000,-. Dit wordt door de oprichters / bestuur betaald.

Groter onderhoud zal in de komende jaren door het Waterschap in het kader van hun 'project waterkwaliteit' worden uitgevoerd op hun kosten.

Een rapportage en rekening inclusief balans wordt jaarlijks opgemaakt en aan de fiscus en Gemeente Bodegraven-Reeuwijk overlegd.

RSIN/fiscaalnummer 8168.89.879

Bankrekening NL94 ABNA 0441 167 284